هترین تبلیغی که تا به حال ساخته شده چیست؟
18 کمپین تبلیغاتی خلاقانه در تاریخ
بهترین کمپین های تبلیغاتی تمام دوران (و چه چیزی باعث موفقیت آنها شد)
نایک: فقط انجامش بده
کوکاکولا: یک کوکاکولا به اشتراک بگذارید.
Absolut Vodka: بطری Absolut.
Anheuser-Busch: Whassup (1999)
Miller Lite: Great Taste, Less Filling (1974)
همیشه: #LikeaGirl (2015)
Volkswagen: Think Small (1960)
Google: سال در جستجو (2017)

تبلیغ