تبلیغات خلاقانه چیست؟
تبلیغات خلاق چیست؟ | دانشگاه فالموث
تبلیغات خلاق شکلی از بازاریابی است که از مفاهیم، ​​طرح‌ها و داستان‌سرایی اصلی برای انتقال مؤثر پیام یا تبلیغ یک خدمات یا محصول استفاده می‌کند. برای ایجاد یک کمپین تبلیغاتی، یک تیم به برند نگاه می‌کند، می‌فهمد که چگونه ارتباط برقرار می‌کند و مخاطبان هدفشان چه کسانی هستند