چگونه یک تبلیغ ایجاد کنیم؟
در اینجا راهنمایی برای تسلط بر این فرآیند وجود دارد:
مخاطب هدف خود را انتخاب کنید. ...
تحقیقات بازار انجام دهید. ...
پلتفرم و قالب تبلیغاتی خود را انتخاب کنید. ...
تصمیم بگیرید که آیا در حال ایجاد آگاهی از برند هستید یا آگاهی از محصول. ...
یک پیام به یاد ماندنی بسازید ...
دارایی های خلاق را جمع آوری کنید. ...
ویدیوهای سفارشی ایجاد کنید. ...
از تصاویری چشمگیر استفاده کنید.